11. Maj

Ono što sam ne koristiš, nemoj davati drugima. Na primer, savet.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970