Pitanje: Guru, da li treba da meditiramo dok vozimo?

Šri Činmoj: Kada sam trčao na sto metara za deset ili jedanaset sekundi, sam Bog zna koliko sam puta meditirao na Njega. Bio sam prvi u trci, a ipak je moj um, dok sam tako ostajao prvi,bio usredsređen na Boga. Možda kažeš: „Kako si tako posvećeno mogao da misliš na Boga? Ako je tvoj um bio usredsređen na Boga, mogao si da pređeš u drugu traku i da budeš diskvalifikovan“. Ali nisam, trčao sam. Zato, ako si razvio snagu meditacije i izveštio si se u njoj, tada si u prilici da meditiraš dok voziš. Sve zavisi od razvoja. Ako si u stanju da meditiraš dok voziš, ne radiš ništa loše. Ali, ako početnik u duhovnom životu pokuša da meditira dok vozi, doživeće saobraćajnu nesreću.