Oči

Oči noći

Bio sam\\ 

Moj vitalni život doveo je ceo svet u iskušenje.

Oči svetlosti

Jesam

Život mog srca prosvetljava čitav svet.

Oči Božije

Biću

Moj život savršenstva učiniće besmrtnim

Čitav svet.