92. On je imao dobre namere

Kad mi je Bog dao telo
Imao je dobre namere.
Želeo je da moje telo
Ispolji Njega.
Ali avaj, šta sam ja uradio?
I šta nisam uradio?

Kad mi je Bog dao vital
Imao je dobre namere.
Želeo je da moj vital
Otkrije Njega.
Ali avaj, šta ja sam uradio?
I šta nisam uradio?

Kad mi je Bog dao um
Imao je dobre namere.
Želeo je da moj um
Primi Njega.
Ali avaj, šta sam ja uradio?
I šta nisam uradio?

Kad mi je Bog dao srce
Imao je dobre namere.
Želeo je da moje srce
Hrani Njega.
Ali avaj, šta sam ja uradio?
I šta nisam uradio?
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974