93. Potrebni ste mi

O plamenu koji voli život Božiji,
Potreban si mi.

O igro žive ljubavi Božije,
Potrebna si mi.

O ime što otkrivaš tajne Božije,
Potrebno si mi.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974