91. Zauvek nerazdvojni

Život - savršenstvo
I
Bog - jedinstvo
Nerazdvojni su.
Takvi su oduvek bili
I
Takvi će zauvek ostati.

Nasrtaji sumnje
I
Zagrljaj smrti
Nerazdvojni su.
Takvi su oduvek bili
I
Takvi će zauvek ostati.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974