84. Pitaš me

Pitaš me
Da li je Bog stvarno tako veliki.
Kažem ti,
Nije i
On ne želi da bude
Gramziv kao tvoj vital.

Pitaš me
Da li je Bog stvarno tako dobar.
Kažem ti,
Nije i
On ne želi da bude
Prevaran kao tvoj um.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974