85. U njihovu odbranu

U odbranu Boga,
Moram reći
Uvek se veoma trudi
Da me bezuslovno usavrši
Svetlošću Njegove Samilosti.

U odbranu čoveka,
Moram reći
Da se uvek veoma trudi
Da me neprekidno usavršava
Kroz stupanj njegove prevare.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974