83. Da li je Bog usamljen?

Da li je Bog usamljen?
Da, Jeste.
Zašto?
Zato što zaboravih
Da Ga pozovem jutros.

Da li je Bog usamljen?
Da, Jeste.
Zašto?
Zato što sam još ovde,
A nisam otišao da Ga posetim
I da se sa Njim poigram.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974