82. Lek za sumnju

Za sumnju u čoveka
Verujem
Postoji lek.

Za sumnju u Boga
Nisam siguran
Da postoji lek.

Za sumnju u sebe
Siguran sam
Ne postoji lek.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974