81. Nije neuobičajeno

Meditacija
U životnoj hitnosti
Nije neuobičajena
Za neiskrenog čoveka.

Meditacija
U ispunjenoj dostatnosti
Nije neuobičajena
Za iskrenog čoveka.

Meditacija
U Božijoj hitnosti,
U čovečijoj hitnosti,
Nije neuobičajena
Za obožavaoca istine
I
Neimara života.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974