80. Glava dole, stopala gore!

Glava dole,
Stopala gore!
Gle, predao si se
Zemaljskoj proždirućoj noći.

Stopala dole,
Glava gore!
Gle, Nebo se predalo
Tvojoj sveznajućoj Svetlosti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974