79. Gospode, učini me

O Gospode, učini da ne budem
Neutralan.
Drhtim pred
Neurozom neutralnog čoveka.

O Gospode, učini me
Pravičnim čovekom.
Volim da budem pred
Čistotom pravičnog čoveka.

O Gospode, učini me
Savršenim čovekom.
Umirem da vidim
Lice savršenog čoveka.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974