78. Tri ljubavi

Strahu, ti nestaješ,
A tako i moj život ljubavi
Sa morem neznanja.

Hrabrosti, svićeš,
A tako i moj život ljubavi
Sa mojim Unutarnjim Vodičem.

Cilju, brzo se primičeš,
A tako i moj život ljubavi
Sa stvarnošću Savršenstva.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974