74. Bog je to znao

Premda
Je živeo u stvarnosti svog sna,
Zaista beše veliki.
Bog i Nebo su to znali;
Takođe i ja i moje posvećeno srce.

Premda
Je umro u stvarnosti svog sna,
Zaista beše dobar.
Bog i Zemlja su to znali;
Takođe i ja i moje predano srce.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974