75. Put

Put sumnje
Put je za smešne.

Put vere
Put je za srećne.

Put straha
Put je za prevrtljive.

Put hrabrosti
Put je za velikodušne.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974