73. Božiji jedini čovek

Moj um koji sumnja
Jedini je Božiji usamljeni čovek.

Moje srce koje voli
Jedini je Božiji dragi čovek.

Moj vital koji sputava
Jedini je Božiji neuspešni čovek.

Moje telo koje spava
Jedini je Božiji samrtni čovek.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974