72. Poznata lica

Sumnja
Je poznata kao jedna moja stara
i štetna greška.

Vera
Je poznata kao jedan moj stari
i odvažni prijatelj.

Strah
Je poznat kao jedan moj stari
i bestidni neprijatelj.

Hrabrost
Je poznata kao jedan moj stari a ipak večno neustrašiv
Kapetan.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974