53. Šta je to?

Šta je tuga,
Ako ne njena sopstvena jama nesigurnosti?

Šta je sreća,
Ako ne njeno vlastito more Beskraja?

Šta je transcendencija,
Ako ne njeno vlastito sunce Savršenstva?
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974