52. Moja unutarnja porodica

Moja duša voli
I postiže.
Moje srce postaje
I prima.
Moj um posmatra
I opaža.
Moja vitalna energija se bori
I predaje.
Moje telo spava
I tone.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974