54. Beskrajne lekcije

Moj zemaljski život me je naučio
Beskrajnom podražavanju.

Moj Nebeski život me je naučio
Beskrajnom savršenstvu.

Moj život misli me je naučio
Beskrajnom osujećenju.

Moj život volje me je naučio
Beskrajnom oslobađanju.

Moj život tela me je naučio
Beskrajnom ograničavanju.

Moj život duše me je naučio
Beskrajnom napredovanju.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974