266. Moj obed s Bogom

Gospode,
Moja hrana je neznanje.
Da li Ti želiš da jedeš sa mnom?
„Sine, pod jednim uslovom:
Moramo da jedemo sve,
I nećemo ostaviti
Čak ni zalogaj.“
Oče, to je ono
Što mi treba od Tebe.
„Sine, to je ono što
Želim od tebe.“
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974