267. Bog mi se smeje

Želim da budem veliki čovek
Osuđujući Boga,
Iako se Bog smeje mojoj gluposti.
Želeo bih da budem dobar čovek
Voleći Boga,
Iako mi niko ne veruje,
Možda čak ni Bog.
Da, pokušaću to,
I
Neizostavno, uspeću.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974