265. Bog je zadovoljan

Nebo mašte imao sam;
Stoga
Bog je zadovoljan.

Mesec nadahnuća imam;
Stoga
Bog je zadovoljan.

Sunce težnje ja sam;
Stoga
Bog je zadovoljan.

Ah, ne na jedan,
Već na tri
Različita i značajna načina,
Ja udovoljavam Bogu.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974