24. Bio sam prognan

Voleo sam sumnju.
Stoga
Me izgnaše
Od mog večnog Boga.
Zaslužio sam to.

Voleo sam sebe.
Stoga
Me izgnaše
S moje nebeske visine.
Bila mi je potrebna.

Voleo sam Svetlost.
Stoga
Me izgnaše
Iz moje paklenske noći.
Želeo sam to.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974