25. Lestve

Nada su lestve
Ambicije ka Bogu.

Obećanje su lestve
Težnje ka Bogu.

Predanost su lestve
Ostvarenja u Bogu.

Jedinstvo su lestve
Božijeg savršenstva.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974