23. Za njega živim i za njega umirem

Tajno
Živim za njega
Koji voli Boga.

Odvažno
Umirem za njega
Koji voli Boga.

Radosno
Živim za njega
Koji ne zna kak da voli.

Bezuslovno
Umirem za njega
Koji ne zna kako da voli.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974