22. Oni govore glasnije

Bujica čovekove strasti
Govori glasnije od sunca razuma.
Čovek to već zna.

More Božije Samilosti
Govori glasnije od meseca iskušenja.
Kada će čovek to naučiti?
Da li će to čovek ikada naučiti?
Ne, nikada!
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974