21. Tri stvari koje volim

Samo tri stvari
Volim:

Detinju igru
Jutarnjeg neba.
Koplje junaka
Podnevnog neba.
Trans jogija
Večernjeg neba.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974