214. Mi putujemo

Ja putujem
U mom snu.

Moj san putuje
Mnogo dalje od mene.

Moja stvarnost putuje
Polako,
Postojano,
Nepogrešivo
I
Sigurno.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974