213. Otvoren

Moj život je otvoren
Sa Bogom da ga delim.

Moja duša je otvorena
Sa Nebom da je delim.

Moj Bog je otvoren
Sa svetom da ga deli.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974