215. Odložena putovanja

Nedostatak novca
Odlaže tvoje putovanje po svetu.

Nedostatak ljubavi
Odlaže tvoje životno putovanje.
   
Nedostatak težnje
Odlaže tvoje putovanje ka Bogu.
   
A ipak ako možeš ostati srećan,
Seme novca će rasti u tebi,
Reka ljubavi će teći kroz tebe,
Planina težnje čekaće te.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974