203. Tvoja jedina potreba

Bori se protiv svog jedinog protivnika:
Straha.
Voli svog jedinog prijatelja:
Radost.
Prekini svoju jedinu vezanost:
Iskušenje.
Sagradi svoju jedinu Palatu:
Istinu.
Pevaj svoju jedinu pesmu:
Ljubav.
Igraj svoj jedini ples:
Savršenstvo.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974