202. Šta te čini besmrtnim?

Šta te ubija?
Tvoj život senke.

Šta te čini besmrtnim?
Tvoj život Tišine.

Ko te smatra svojim najsopstvenijim?
Tvoj dah zahvalnosti: Savršenstvo.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974