201. Najveće pobede

Tvoje prazne reči
Neće ostvariti pobedu.
Tvoje ludosti
Ostvariće malu pobedu.
Predanost tvoje duše
Odneće najveću zemaljsku pobedu,
Ostvarenje;
Najveću Nebesku pobedu, Viziju Boga;
Najveću Božiju pobedu, savršenstvo Zemlje.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974