204. Heart-pain and mind-pain

Bol tvoga srca
I bol tvog uma
Nikad ne mogu biti isti.

Ravnodušnost tvog uma prema bolu
Pravi je dokaz.

Prihvatanje bola tvoga srca
Pravi je dokaz.

Razlika između bola srca
I bola uma je ova:
Bol uma beži iz zatvora tela,
Bol srca se zadržava u stvarnosti života.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974