15. Be careful!

Vidim Boga.
Sumnjaš li u mene?
Čuvaj se!
Bog će odložiti
Svetlost tvog Ostvarenja.

Igram se sa Bogom.
Sumnjaš li u mene?
Čuvaj se!
Bog će otkazati
Let tvog Savršenstva.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974