14. Kako se odnosim prema njima

S ništavilom svog uma
Suočavam se.
Prazninu svoga srca ispunjavam.
Intimu moje duše
Negujem.
Bespomoćnost svog tela
Odmeravam.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974