16. Uspinjem se i spuštam

Svetlošću moje težnje
Uspinjem se iz pećine tmine.
Stoga
Bog me bez zadrške voli.

Putem moći mog Ostvarenja
Spuštam se iz palate Prosvetljenja.
Stoga
Bog me ponosno grli.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974