125. Moji tumači

Kad su mi usta
Tumač
Patim i gušim se.

Kad mi je srce
Tumač
Napredujem i prenosim ideje.

Kad mi je Bog
Tumač
Nudim i oslobađam.


Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974