124. Tvoj je život sav pometnja

Znaš li
Zašto je tvoj život sav pometnja?
Zato što tvoj život
Nije tvoj.
Ti koristiš pozajmljeni život.

Znaš li
Zašto je tvoj život sav pometnja?
Zato što tvoj život
Nije tvoj.
Satana polaže pravo na tvoj život
Kao na svoj vlastiti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974