123. Tvoj je život sav otpor

Znaš li
Zašto je tvoj život sav otpor?
Zato što
Ste ti i Savršenstvo
Dva savršena stranca.

Znaš li
Zašto je tvoj život sav otpor?
Zato što
Se ne usuđuješ da veruješ
Da si ti budući Bog.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974