126. Današnja važna vest!

Važna vest!
Jutros sam mislio na Boga.
Zaista
Ponosan sam na sebe,
I blagoslovim sebe.

Važna vest!
Večeras će me Bog načiniti drugim
Bogom.
Bože, sav sam zahvalnost prema Tebi.
Bože, sav sam ljubav prema Tebi.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974