110. Moja otkrića istine

Mislim, dakle jesam -
Moj um je otkrio ovu istinu.

Molim se, dakle jesam –
Moje srce je otkrilo ovu istinu.

Bio sam, dakle jesam –
Moja duša je otkrila ovu istinu.

Biću, dakle jesam –
Moj život je otkrio ovu istinu.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974