111. Biti velik

Biti velik
Je biti neshvaćen.
Nezadovoljstvo mojom ulogom
Je blistav primer.

Biti velik
Je biti dobro shvaćen.
Zadovoljstvo moje duše
Je večno-prosvetljujući primer.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974