109. Sve će biti u redu

Ne brini!
Ljudskoj kleveti –
Čak i nežno Božije detinje srce
Ne uspeva da umakne.

Ne brini!
Sataninom iskušenju –
Čak i najmudriji među ljudima
Ne uspevaju da vide kroz Božije Oči.

Ne brini!
Sve će biti u redu.
Oseti svojim srcem;
Sve će biti u redu.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974