108. Dva dara

Satana mi je dao
Njegov bič ljutnje.
Ne znam
Kako da ga koristim.
Satano, pošto ne znam
Kako da ga koristim,
Uzmi ga nazad, molim te.

Bog mi je dao
Svoj pljusak Samilosti.
Ne znam
Kako da ga koristim.
Bože, pošto si mi Ti dao
Ovaj veliki dar,
Dođi i nauči me
Kako da ga koristim.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974