Ljudsko očekivanje i božansko ispunjenje

Jednog dana je blizak učenik velikog duhovnog Učitelja, došao Učitelju i rekao: „Učitelju, govorio si mi da ništa ne očekujem od svog života, ali da sve očekujem od Boga. Ja imam veru u Boga, ali kako mogu da išta očekujem od Njega ako Ga ne vidim lice u lice? Ako vidim osobu, od nje mogu nešto da očekujem, ali ako je ne vidim, šta mogu da očekujem od nje? Vidim svoje ruke i očekujem nešto do njih. Vidim delove svog tela i samo zato što ih vidim, osećam da od njih mogu da tražim uslugu. Ali, u slučaju Boga, pošto Ga ne vidim, kako mogu da išta očekujem od Njega?“

Učitelj reče: „Dete moje, istina je da nisi video Boga, ali želim da ti kažem da ima mnogo stvari koje nisi dobio kao rezultat aktivnosti tvojih ruku, očiju ili bilo kog dela tvog tela. Ima mnogo stvari koje ne očekuješ, ni od sebe ni od bilo kog drugog, ali se te stvari dešavaju, čak i ako ne vidiš neki spoljašnji razlog ili neki spoljašnji napor koji je uložila tebi poznata osoba. Oni dolaze na Božji sopstveni Način, koji je daleko iznad tvoje mašte.“

„Učitelju, to je istina. Ali, moram da kažem da se veoma često moja očekivanja ne ispune kada očekujem nešto od Boga.“

Učitelj reče: „Kada očekuješ nešto od sebe, da li su tvoja očekivanja uvek ispune?“

„Ne, Učitelju.“

„Ako ti ne možeš da ispuniš sve ono što očekuješ do sebe, zašto očekuješ od Boga da ispuni sve ono što očekuješ od Njega? Neko nešto očekuje jer je sebi postavio cilj, i očekuje da cilj dođe i dostigne njega ili želi da on krene i dostigne cilj. Zato što u umu ima neko odredište, ili on privlači to odredište sebi, ili sebe gura ka tom odredištu. Ali napori mu neće uvek biti dovoljni za uspeh. Ne! Postoji viša sila, koja se zove Milost, Samilost Boga. Kada se ta Samilost spusti odozgo, nema toga što ne možete očekivati od svog života. Kada se božanska Samilost spusti, ako imate božansko očekivanje ono će sigurno biti ispunjeno."

„A sa druge strane, na početku putovanja, tragalac može da krene sa nižim ciljem, jer još uvek nije svestan svoje više sposobnosti, ili zato što još uvek nije slobodan od svojih želja. Ako pojedinac nema pravu, iskrenu težnju, ako nije pravi tragalac, tada će mu Bog dati ono što on svesno želi i očekuje. Ali, ako se duševno moli i meditira, Bog mu neće dozvoliti da dosegne niži cilj, jer On vidi njegovu iskrenost i potencijale. Bog za njega čuva beskrajno viši cilj."

„Na početku, tvoje očekivanje može imati mrvu svetlosti, ali, Bog te priprema tako da bi mogao da ti da beskrajno prostranstvo Svetlosti. Na početku, ćeš možda pokušavati da dobiješ samo kap nektara; možda ćeš osećati da je to dovoljno. Ali, Bog želi da te napoji velikom količinom nektara. Zato, kada si iskren u duhovnom životu i imaš niži cilj, Bog možda neće odobriti tvoj niži cilj, jer za tebe ima najviši Cilj. Ali, ti osećaš da je Bog neljubazan prema tebi i da ne brine za tebe, jer ti taj Cilj ne vidiš.“

„Šta je niži odnosno manji cilj?“ upitao je učenik.

„Daću ti jedan primer,“ odgovorio je Učitelj. „Ja sam želeo da postanem kondukter u vozu. Kada sam bio dete, bio sam fasciniran pokretima i gestovima konduktera dok je on tražio i pregledao karte i želeo sam da budem kao on. A vidi sada! Postao sam duhovni Učitelj. Biti duhovni Učitelj je beskrajno više postignuće od toga da se bude kondukter u vozu. Zato mi Bog nije dozvolio da ostvarim ovaj niži cilj."

„Takođe sam nekad želeo da postanem veliki atletičar, veoma brz trkač, ali Bog je želeo nešto drugo. On je želeo da postanem veoma brz trkač, ne u spoljašnjem, nego u unutrašnjem životu. Ime, slava i postignuće atletičara, koji je šampion u spoljašnjem životu, traju samo par godina. Istina je da on inspiriše mlade ljude; ali, inspiracija koju on daje nije ništa u poređenju sa inspiracijom koju daje šampion u unutrašnjem svetu, duhovni Učitelj. Kada Učitelj nekoga inspiriše, svest te osobe se uzdiže i ta osoba biva jedan korak bliža najvišem Cilju. Krajnji Cilj se može dostići uz pomoć inspiracije i težnje Učitelja.“

Učenik reče: „Ali, Učitelju, čak i kada očekujem najviši Cilj od Boga – Mir, Svetlost i Blaženstvo u beskrajnoj meri – čak se i tada moja očekivanja ne ispune.“

„Sine moj, kada očekuješ Mir, Svetlost i Blaženstvo od Boga, to znači da si sebi postavio veoma visok cilj. Ako nešto očekuješ od tvojih prijatelja, ili od rođaka, suseda ili od poznanika, ako oni to ne žele da ti daju, jednostavno ti neće dati. A čim to ne dobiješ, ti odmah postaneš nesrećan, jer osećaš da nisi dobio mada si zaslužio; ili osećaš da ti drugi nisu dali zbog ljubomore i straha da, ukoliko bi ti to dobio, oni više neće biti u stanju da pokazuju svoju nadmoć."

„Ali, u slučaju Boga, ako ti On nešto i ne da, to nije zato što je On ljubomoran na tebe, ili zato što On misli da neće moći da održi svoju nadmoć ukoliko ti dâ svoju Beskonačnost. Ne! Ti ćeš možda osetiti da si primio malu kap, a da je stvar koju očekuješ kao veliki okean; ali, kada ti Bog da samo kap, to je zato što što On oseća da će ti čak i ta kap biti previše. Bog postepeno povećava tvoju sposobnost, i doći će trenutak kada ćeš moći da primiš veliku kap. I konačno ćeš moći da primiš i sam okean."

„Ako očekuješ nešto od Boga, a to ne dobijaš, budi uveren da Bog imao dobar i valjan razlog zbog kog ti to nije dao. To je zato što će ti u budućnosti dati nešto daleko bolje. Takođe, On će ti i reći razlog zbog koga ti to nije dao. Ako ne ispuni tvoja očekivanja, On ti daje Svetlost. Kroz tu Svetlost, On ti objašnjava zašto ti nije dao to što očekuješ. A sa druge strane, ako ti odmah da to što želiš, reći će ti i razlog zašto to sada dobijaš. Zato, dete moje, ako zaista želiš da očekuješ nešto, tada ne očekuj ništa od sebe, niti od drugih, već jedino od Boga."

„Ispunjenje očekivanja je istovremeno i ljudska potreba i božansko zadovoljstvo. Kada kažemo da smo zadovoljni, to je ispunjenje naših očekivanja. Ali, ovo ispunjenje očekivanja se odigrava na božanski način jedino kada predamo našu volju Božjoj Volji."

„U suprotnom, molićemo se Bogu, meditiraćemo na Boga i pokušati da ugodimo Bogu sa pogrešnom vrstom očekivanja. Očekivaćemo od Boga da nam dâ Osmeh jer smo se molili osam sati. Ali, kako ćemo znati da će naš život biti obesmrćen tim Osmehom od Boga, ili da će naš život bio ispunjen nečim drugim što smo želeli?

„Ako očekujemo od Boga na božanski način, Stvarnost sviće u nama; i sa ovom Stvarnošću moći ćemo da pođemo do naše Besmrtnosti, do našeg najvišeg transcendentalnog Cilja.

23 Juli, 1974.