Pitanje: Kako mogu da budem bolja supruga i majka?

Šri Činmoj: Moraš da osećaš da je Bog unutar tvog muža, unutar tvog sina. Ti voliš svog muža i sina, ne zato što su oni tvoji najdraži, već zato što je u njima tvoj Najdraži, svačiji Najdraži. Treba da osećaš Božje Prisustvo u tvojoj porodici. Ako možeš da živo vidiš i osetiš Božje Prisustvo u tvojim najdražima, videćeš da si spremna da za njih učiniš sve.

Trenutno, dok radiš nešto za tvog muža ili dete, to ponekad radiš nevoljno. Radiš jer osećaš da ti je to obaveza. Ali kada Bog traži da nešto uradiš, uradićeš to sa čistom radošću, jer kada On traži da nešto uradiš, On ti daje neophodnu snagu plus inspiraciju. Zato, ako možeš da vidiš i osetiš Božje Prisustvo u tvom mužu i sinu, moći ćeš da održiš istu vrstu inspiracije i radosti.