Jedan bolji svet

Ćerko, svuda sam
Te tražio.
Gde si bila?
Šta si radila?
   "Bila sam u svom umu."
Ah, zato si mi nedostajala.
Šta si radila tamo?
   "Razmišljala sam
O tome kako stvoriti bolji svet.”
Shvatam, kćeri.
Molim te, učini Mi veliku uslugu.
Kada stvoriš bolji svet,
Učini Me počasnim građaninom svog sveta.
Ne samo da si ti razočarana
    U Mom svetu,
Već i ja sam razočaran
    Daleko izvan dometa tvoje mašte.